IZOBRAŽEVANJE

Naša vizija pri razvijanju izobraževanja so jasni cilji.


 

 

Svet postaja globalna vas, informacija pa tisto, kar se po vrednosti ne more meriti z nobeno drugo dobrino na svetu. Kdor ima na voljo znanje in informacije, je gospodar in prav tehnično znanje sta sredstvo za njihovo pridobivanje, posredovanje in izkoriščanje.

Znanje si je seveda potrebno pridobiti- pot do njega je težavna in polna odrekanja, zmagoslovje ob pridobljenem znanju pa sladko.


Naša vizija pri razvijanju izobraževanja so jasni cilji, visoko usposobljeni zaposleni in zunanji strokovnjaki, ki z ustvarjalnim sodelovanjem, podjetniškim duhom in visoko osveščenostjo o kakovosti obvladujejo spremembe in uresničujejo skupne vrednote: zaupanje, navduševanje strank, spoštovanje posameznika, skupinsko delo, odločnost, zavzetost, stalno učenje in usmerjenost k novostmi predvsem pa da je končni potrošnik zadovoljen.

Udeležencem naših izobraževalnih programov želimo biti prednostno izobraževalno podjetje , ki je razpoznaven po poslovni odličnosti ter zadovoljstvu in preseganju pričakovanj ostalih.

 

Reference: 

  • javna naročila
  • organizacijsko tehnične storitve
  • zakonsko predpisana znanja
  • poslovanje
  • tehnologije
  • kakovost